• Vi ser med stor bekymring på at politikerne nå utreder å gå imot våre faglige anbefalinger, skriver artikkelforfatterne om å bevare en legevaktordning i Søgne (bildet) og Songdalen. FOTO: Arkiv

Legevaktsituasjonen i Kristiansand

Fastlegene i Søgne, Songdalen og Kristiansand har vært samlet til ekstraordinært allmennlegeutvalg, vårt felles faglige forum for alle fastlegene i de tre kommunene.