• Mange har ikke råd til å gå på Kilden; mens de som har best råd, får gratisbilletter, konstaterer artikkelforfatteren. FOTO: Bjelland, Kjartan

Matteuseffekten

For snart tjue år siden arrangerte jeg en støttekonsert på det nå nedlagte Smuget i Oslo for den gjeldstyngede og rusavhengige multikunstneren Kenneth Sivertsen. Kenneth var blakk og i ferd med å miste hjemmet.