• Beregninger fra Transportøkonomisk institutt viser at båteiere undervurderer risikoen til sjøs sammenlignet med bilførere. FOTO: Prestvold, Janne Birgitte

Barskap kan gi dårskap til sjøs

Båtsesongen for fritidsbåter er for de fleste på hell, og for noen over. Vi har hatt en utrolig fin sommer, med mulighet for mye båtglede. Samtidig med en sydenlignende sommer kommer gjerne også et merforbruk av alkohol. Det kan lett påvirke båtkulturen negativt.