• Måten ministeren argumenterer på kan dessverre ødelegge grunnlaget for byvekstavtalene, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Kjartan Bjelland

For enkelt fra samferdselsministeren

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skriver i Fædrelandsvennen i juli at Regjeringen ikke krever bompenger og at det er lokalpolitikerne som ønsker dette.