• Med kunstsiloen skal kunsten og kunstneren dyrkes som åndens medisinmenn og regionens stolthet, skriver kronikkforfatteren. FOTO: JACOB BUCHARD

Tungetale fra parnasset

D et er brukt mye trykksverte på at en stor samling av norsk modernistisk kunst skal dyttes inn i kornsiloen på Silokaia i verdens utkant. Vi som står uenfor og iaktar kampen fra Gratishaugen, kan bare ryste på hodet.