Høsten 2015 henvendte fem oppvekstsjefer seg til forskere ved Universitetet i Agder fordi de ville ha svar på spørsmålet: Hvorfor får like tiltak som igangsettes på ulike skoler helt forskjellig resultat? Nå er det  forsket på dette i fire år. I denne kronikken presenterer de det de har funnet ut. Ett av hovedfunnene er at skolene får ulike resultater fordi de har ulike lokalmiljø.   Bildet er fra protestene mot å legge ned Hunsfoss skole i Vennesla høsten 2019. Høsten 2015 henvendte fem oppvekstsjefer seg til forskere ved Universitetet i Agder fordi de ville ha svar på spørsmålet: Hvorfor får like tiltak som igangsettes på ulike skoler helt forskjellig resultat? Nå er det forsket på dette i fire år. I denne kronikken presenterer de det de har funnet ut. Ett av hovedfunnene er at skolene får ulike resultater fordi de har ulike lokalmiljø. Bildet er fra protestene mot å legge ned Hunsfoss skole i Vennesla høsten 2019. Foto: Tormod Flem Vegge

De beste skolene i Agder samarbeider tett med lokalmiljøet