Pandemiens rystende konsekvenser

Det første av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling er at ingen skal være ekstremt fattig i verden etter år 2030. Før pandemien lå vi relativt godt an til å kunne nærme oss målet, men nå ser det dessverre håpløst ut å komme i mål til 2030. Verdensbanken med flere har antydet at minst 150 millioner flere mennesker har havnet i ekstrem fattigdom siden mars 2020. Foto: SAYYID AZIM / AP