Den gamle trehusbebyggelsen på Lyngør, som allerede i dag er utsatt når det er stormflo, må forberede seg på enda mye høyere vannstand i framtiden, skriver forfatterne. Med Kartverkets digitale verktøy kan man se hvor mye havet kan komme til å stige langs hele norskekysten. Kartet viser havnivåene per i dag (2020) samt estimert havnivå i 2090, skriver de. Den gamle trehusbebyggelsen på Lyngør, som allerede i dag er utsatt når det er stormflo, må forberede seg på enda mye høyere vannstand i framtiden, skriver forfatterne. Med Kartverkets digitale verktøy kan man se hvor mye havet kan komme til å stige langs hele norskekysten. Kartet viser havnivåene per i dag (2020) samt estimert havnivå i 2090, skriver de. Foto: Berit Keilen / ntb

Sørlandsparadiset er truet av klimaendringer