Plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart – sløsing med ressurser

foto