• – Det viktigste er at vi gjør det vi kan for at alle barn som vokser opp i Norge har det trygt, og får like mulighet til utvikling, mestring og livsglede, skriver Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Barna som ikke er med

Når vinterferien er her ser de fleste familier frem mot aktiviteter og feriedager med familie og venner. For de barna som vokser opp i fattige familier er hverdagen krevende nok, men feriene ekstra utfordrende.