• En så stor andel fransk kunst i en nordisk samling er oppsiktsvekkende, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser Jernbyrd av Sébastien Bourdon.

Den store overraskelsen på Gimle

At det finnes et betydelig antall franske malerier i kunstsamlingen på Gimle Gård, vil være en overraskelse for de fleste. Flere bilder som hittil har vært uten kunstnernavn, kan nu knyttes til konkrete malere. Motiver som hittil ikke har vært forstått, er nu klarlagt.