Den nye E 18 vei mellom Arendal og Grimstad må følge dagens trasé. En standard tilsvarende eksisterende E 18 Grimstad – Kristiansand med 100 km/t fartsgrense er mer enn godt nok og vil gi en samsvarende veistandard på hele strekningen Arendal – Kristiansand, skriver forfatterne. Den nye E 18 vei mellom Arendal og Grimstad må følge dagens trasé. En standard tilsvarende eksisterende E 18 Grimstad – Kristiansand med 100 km/t fartsgrense er mer enn godt nok og vil gi en samsvarende veistandard på hele strekningen Arendal – Kristiansand, skriver forfatterne. Foto: Heida Gudmundsdottir

Ny E 18 Grimstad – Arendal: Hvorfor er dette en viktig sak?