– Bruk av rusmidler har skadelige sosiale, psykologiske og helsemessige konsekvenser. Noen av disse kan knyttes direkte til rusmiddelet. Andre er indirekte konsekvenser av politikken som føres og av tanker, holdninger og adferd i befolkningen, mener kronikkforfatterne. – Bruk av rusmidler har skadelige sosiale, psykologiske og helsemessige konsekvenser. Noen av disse kan knyttes direkte til rusmiddelet. Andre er indirekte konsekvenser av politikken som føres og av tanker, holdninger og adferd i befolkningen, mener kronikkforfatterne. Foto: Jon Eeg

Skal samfunnet betale prisen for en feilslått ruspolitikk?