Hypotesen om Norge som Europas grønne batteri

foto