Innbyggerinvolvering til besvær

foto
Ved å se bort fra, overhøre og overprøve frivillige og engasjerte innbyggere som aktivt involverer seg i en viktig sak for lokalmiljøet, bidrar Kristiansand kommune til å skjære over den skjøre grenen vi alle sitter på, skriver Anna Despard Asgard (nummer to fra venstre). Ellers fra venstre Jens Frigstad og Malene Peterson med Sivert Peterson Sand (6) bak på sykkelen. Foto: Kristin Ellefsen