Folkeavrøysting og kommuneoppløysing

Bildet er tatt 7. juni, dagen etter folkeavrøystinga i Søgne og Songdalen og fleire andre kommunar, blant dei Lillesand og Birkenes. Frå venstre Kristiansand sin ordførar Harald Furre, Søgne sin ordførar Astrid Hilde, Lillesand sin ordførar Arne Thomassen, Songdalen sin ordførar Johnny Greibesland og Birkenes sin ordførar Anders Christiansen. Foto: Kjartan Bjelland