– Nå står vi i en situasjon der skyldspørsmålet i Baneheia-saken skal tas opp på nytt. Det er opp til andre enn deg og meg. Men uansett utfallet, er dommen som Viggo Kristiansen fikk i 2002 ferdigsonet. Han har sonet ferdig. Punktum. Om det er i lovens, bibelbeltets eller humanismens navn, så er det på tida at vi forsoner oss med det., skriver forfatteren. – Nå står vi i en situasjon der skyldspørsmålet i Baneheia-saken skal tas opp på nytt. Det er opp til andre enn deg og meg. Men uansett utfallet, er dommen som Viggo Kristiansen fikk i 2002 ferdigsonet. Han har sonet ferdig. Punktum. Om det er i lovens, bibelbeltets eller humanismens navn, så er det på tida at vi forsoner oss med det., skriver forfatteren. Foto: Heiko Junge

Merket: Når spørsmål om skyld møter soning og forsoning