Per i dag er det 670 snublesteiner rundt omkring i hele landet, men ingen i Agder. Flere steder i Kristiansand kunne være aktuelle innenfor dagens kommunegrenser. To aktuelle adresser i Kvadraturen er Rådhusgata 6 og Dronningens gate 56, der det begge steder lå jødiskeide forretninger i årene 1936–1943, skriver Hagen. Per i dag er det 670 snublesteiner rundt omkring i hele landet, men ingen i Agder. Flere steder i Kristiansand kunne være aktuelle innenfor dagens kommunegrenser. To aktuelle adresser i Kvadraturen er Rådhusgata 6 og Dronningens gate 56, der det begge steder lå jødiskeide forretninger i årene 1936–1943, skriver Hagen. Foto: Berit Keilen / ntb

Vi trenger lokale minnesmerker knyttet til jødisk minoritetskultur og holocaust i Kristiansand

En ny film og en ny bok aktualiserer følgende spørsmål: antisemittisme og holocaust – angår det Kristiansand som lokalsamfunn? Svaret er ja. Et løft for å synliggjøre jødisk historie lokalt vil kunne bidra til at alle minoriteter i Kristiansand, også dagens jøder, vil oppleve større grad av inkludering og beskyttelse.