Opplæring i skole etterfulgt av opplæring og verdiskaping i bedrift er en opplæringsform som skaper selvstendige fagarbeidere gjennom mengdetrening, bredde- og dybdekompetanse og sosialisering i et arbeidsliv hvor selvstendighet, yrkesetikk og høy kompetanse er kjerneverdier, skriver forfatteren. Opplæring i skole etterfulgt av opplæring og verdiskaping i bedrift er en opplæringsform som skaper selvstendige fagarbeidere gjennom mengdetrening, bredde- og dybdekompetanse og sosialisering i et arbeidsliv hvor selvstendighet, yrkesetikk og høy kompetanse er kjerneverdier, skriver forfatteren. Foto: Frank May / ntb

Fullføringsreformen: En svekkelse av statusen til fag- og svennebrev