Aggresjon mot vindmøller

– Et banalt tilleggsspørsmål er hvorfor mange synes at vindmøller er «styggere" enn andre høye innretninger som TV- og mobilmaster, broer og oljeplattformer, spør kronikkforfatteren. (Bildet er fra Farsund Lista vindpark.) Foto: Witzøe, Torbjørn