Dette foregår på Andøya

Andøya Industripark har vært regulert til tung industri i snart 70 år, og det er vel ikke urimelig at næringsvirksomhet også skal ha litt forutsigbarhet i rammebetingelsene, skriver forfatteren. Foto: Kristin Ellefsen