• I forhold til eksempelvis homofile og lesbiske som åpent lever ut sin legning etter at de kommer til Norge, er det langt vanskeligere for kristne konvertitter å få beskyttelse i Norge, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB scanpix

Konvertitter får nesten ikke asyl i Norge

Alle asylsøkere som har en velbegrunnet frykt for å bli forfulgt ved retur til sitt hjemland på grunn av rase, religiøs overbevisning, politisk oppfatning, etnisitet eller fordi de tilhører en bestemt sosial gruppe som eksempelvis homofile og lesbiske (LHBTI-personer), har rett til beskyttelse i Norge.