• – Det bor folk i Kristiansand kommune som så gjerne skulle tatt seg en tur på Sørlandssenteret, men som må holde seg hjemme i frykt for å bruke opp de tildelte BPA timene, skriver kronikkforfatteren.

Den store forventningen om et helt vanlig liv

Nylig la forvaltningsrevisjonen frem en rapport om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Kristiansand kommune. Funnene i rapporten er ikke overraskende for oss, men likevel er de bekymringsfulle.