• – 2500 barn vokser i opp i lavinntektsfamilier i Kristiansand. Det er det samme som 84 skoleklasser, eller 7 hele skoler fulle av barn som lever i en verden hvor mange dører er lukket, skriver kronikkforfatter Kasper Espeland fra Rødt.

Rødt krever handling mot økte forskjeller

Hver dag politikerne drøfter nye tiltak og bestiller nye utredninger om fattigdom er en dag for mye for de familiene og barna som opplever utenforskap.