– Over tid har vannkraftregulering, jordbruk, samferdsel og bebyggelse bit for bit tatt areal, endret vannkvalitet og utforming av vassdrag, skriver forfatterne i denne kronikken om sjøørret. – Over tid har vannkraftregulering, jordbruk, samferdsel og bebyggelse bit for bit tatt areal, endret vannkvalitet og utforming av vassdrag, skriver forfatterne i denne kronikken om sjøørret. Foto: Stian Lysberg Solum

Vegstopp for sjøørreten