• Det å ikke ta i bruk Lagmannsholmen nå, vil sette utviklingen av sentrum mange år tilbake, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Kjartan Bjelland

Hva vil vi med Lagmannsholmen?

Denne høsten skal det fattes flere viktige beslutninger som får betydning for hva og hvordan Kristiansand sentrum utvikles de neste 10 – 20 årene.