• Glencore Nikkelverk, ledende prosessindustribedrift tett inntil bykjernen i Kristiansand. FOTO: Arkiv

Vær stolt av industrien vår

Sørlandet har en stolt industrihistorie. En historie om vekst og arbeidsplasser. Som politiker har vi et ansvar for å legge til rette for at det kan fortsette i årene fremover.