• Ut fra våre erfaringer som rektorer gjennom mange år, oppfordrer vi våre politikere til å velge et inntaksreglement som sikrer at alle elever får mulighet til å gå på sin nærskole og være en del av en bredt sammensatt elevgruppe, skriver artikkelforfatterne. På bildet: Vågsbygd videregående skole. FOTO: Kjartan Bjelland

Sorteringssamfunn? – Inntak til videregående skole

Hvem prioriteres når Agder fylkeskommune vedtar nye inntaksregler til videregående skole?