Sju grunner til at læremidler fortsatt er viktig i skolen

Mange skoler satser kun på digitale læremidler. Kristiansand kommune har i strategien Framtidens læring med teknologi i klasserommet et uttalt mål om å ha «heldigitale læreverk som støtter opp om læring for fremtiden i alle fag på alle trinn», skriver kronikkforfatteren. Foto: Shutterstock