– Samtidig er det klart at når en byggesak involverer så mange ulike aktører med vidt forskjellige behov, er man avhengig av at brukermedvirkning er godt tilrettelagt av kommuneledelsen, skriver kronikkforfatterne som er svært kritiske til hvordan de har blitt møtt i prosessen rundt nytt skolesenter på Tangvall. – Samtidig er det klart at når en byggesak involverer så mange ulike aktører med vidt forskjellige behov, er man avhengig av at brukermedvirkning er godt tilrettelagt av kommuneledelsen, skriver kronikkforfatterne som er svært kritiske til hvordan de har blitt møtt i prosessen rundt nytt skolesenter på Tangvall. Foto: Kjetil Samuelsen

Villedende fra direktørnivå!