– Intervjupersoner fra kommunal ledelse mener at firedagers skoleuke er til hinder for å oppnå økt likestilling og heltidskultur i kommunene. Arbeidet med å skape en heltidskultur hemmes blant annet av holdninger til likestilling og deltidsarbeid, skriver forsker Nina Jentoft. – Intervjupersoner fra kommunal ledelse mener at firedagers skoleuke er til hinder for å oppnå økt likestilling og heltidskultur i kommunene. Arbeidet med å skape en heltidskultur hemmes blant annet av holdninger til likestilling og deltidsarbeid, skriver forsker Nina Jentoft. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ikke et Agder-fenomen, men et Agder-problem?