• Dagens veisystem på Gartnerløkka er utilstrekkelig og ubalansert på mange måter, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Reidar Kollstad

Er Gartnerløkka og Ytre Ringvei uavhengige prosjekter?

I Fædrelandsvennens spalter og kommentarfelt florerer leserinnleggene om dumskapen i å satse på Gartnerløkka før Ytre Ringvei.