• – På tross av kunnskapsgrunnlaget unnlater Regjeringen Solberg å sette inn tiltak for å snu utviklingen. I stedet deler den ut 90 nye blokker for oljeboring, fyller nasjonale laksefjorder med gruveavfall og fortsetter nedbygging av villreinfjellet, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra da Erna Solberg besøkte Alta i fjor. FOTO: Alf Ove Hansen / NTB Scanpix

Dystert og farefullt naturtap

FNs naturpanel lanserte i vår en dyster rapport. Denne kunnskapen må bidra til ambisiøse politiske tiltak både globalt, nasjonalt og lokalt for å stanse det dramatiske tapet av naturmangfold.