• I dag bor det ca 7.000 mennesker i Kvadraturen. Tverrpolitisk Folkeliste vil ha fokus der resten av kommunens mer enn 100.000 innbyggere bor, ved utvikling av hver bydel, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Sterkere bydeler og mindre sentralisering

Hjem og nærmiljø er trolig det viktigste for hver og en av oss i hverdagen.