Hvorfor finnes det kultur for å akseptere røyking i arbeidstiden, mens det ikke er akseptert og nærmest oppsiktsvekkende å sove; noe som i prinsippet er en helsefremmende aktivitet? For alle er vel klar over hvordan kroppen påvirkes av røyken, og hvor godt den har av en kort sovepause. Hvorfor finnes det kultur for å akseptere røyking i arbeidstiden, mens det ikke er akseptert og nærmest oppsiktsvekkende å sove; noe som i prinsippet er en helsefremmende aktivitet? For alle er vel klar over hvordan kroppen påvirkes av røyken, og hvor godt den har av en kort sovepause. Foto: shutterstock

En dupp eller en blås?