– Dersom Kina hadde praktisert full ytringsfrihet med en fri presse og forskningsfrihet kunne tallet på smittede vært kraftig redusert, konkluderer en forskningsrapport fra University of Southampton. Det estimeres at dersom viruset hadde blitt gjort kjent to uker tidligere, kunne spredningen vært redusert med mer enn 80 prosent. Bildet viser en tom Wuhan by etter at de kinesiske myndighetene stengte av byen i januar 2020. – Dersom Kina hadde praktisert full ytringsfrihet med en fri presse og forskningsfrihet kunne tallet på smittede vært kraftig redusert, konkluderer en forskningsrapport fra University of Southampton. Det estimeres at dersom viruset hadde blitt gjort kjent to uker tidligere, kunne spredningen vært redusert med mer enn 80 prosent. Bildet viser en tom Wuhan by etter at de kinesiske myndighetene stengte av byen i januar 2020. Foto: ntb

Trenger vi ytringsfriheten?