«Det er ingen som har anklaget Scott for å være antisemitt», presiserer kronikkforfatter Thomas V. H. Hagen ved Arkivet. Men Hagen skriver at  «Scott lovpriste forholdene i Hitler-Tyskland og beundret Hitler for at han greide å få tyskerne til å enes og samle seg, noe han gremmet seg over at ikke skjedde i Norge.» «Det er ingen som har anklaget Scott for å være antisemitt», presiserer kronikkforfatter Thomas V. H. Hagen ved Arkivet. Men Hagen skriver at «Scott lovpriste forholdene i Hitler-Tyskland og beundret Hitler for at han greide å få tyskerne til å enes og samle seg, noe han gremmet seg over at ikke skjedde i Norge.» Foto: Heida Gudmundsdottir

Om Gabriel Scott, litteratur og politikk