Oppløsning av stor-Kristiansand må ta utgangspunkt i fakta og ikke følelser

Stortingsrepresentantene Ingebjørg Godskesen (Frp) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fra Aust-Agder under Stortingets sluttbehandling av kommunestrukturen i Stortinget. Datoen er 8. juni 2017. «KrF stemte i Stortinget nei til kommunesammenslåing, og KrF i Kristiansand går inn for folkeavstemning om oppløsning av storkommunen med forbehold om at regjeringen dekker omkostningen ved oppløsningen,» skriver kronikkforfatteren. Foto: Vidar Ruud / NTB