Sørlandslaksen går mot strømmen, men hvor lenge vil det vare?

Laksen er tilbake i alle elvene i Agder, Mandalselva var Norges syvende beste lakseelv i 2021! Likevel står den altså på rødlisten. Foto: Tormod Haraldstad