I hvert fall kan man få det inntrykk av avisoppslag og uttalelser i forskjellige media fra ordfører Skisland og andre tilhengere av å videreføre den forrige regjeringas tvangssammenslåing.

Under folkeavstemninga i 1905 sa 368.208 nordmenn ja til at landet skulle stå på egne bein. 184 stemte nei. Mens svenskene var sure og kong Oscar II strittet imot, viste man altså her på berget en overveldende vilje og ikke minst sjøltillit: «Vi klarer oss utmerket godt sjøl. Nå er vi møkka lei av at storebror opptrer som en kolonimakt.»

foto
Per Gunnar Stensvaag, forfatter og Sp-politiker. Foto: Privat

Av dagens norske kommuner har 257 et lavere folketall enn Søgne. Høres det nødrop fra disse om å bli «reddet» av nærmeste by? Nei. Ikke bare priser de seg lykkelig over at de slapp unna den forrige regjeringas tvangsreform. I likhet med Søgne og Songdalen viser de samme type sjøltillit.

Med landets 5. største by later det til å være dårligere stelt med både det ene og det andre, i hvert fall dersom man skal tro reaksjonene med krigstyper i overskriftene. Sinnet går spesielt ut over Sp, for hva har vel ikke Vedum og Gjelsvik stelt i stand. Jo, de har oppfylt et valgløfte. Fy skam!

Er ikke dette heller krisemaksimering fra dem som ikke vil gi slipp på territorium vunnet gjennom en hårreisende prosess? Skal man med fare for å tråkke noen på tærne, driste seg til å kalle dette et utslag av kommunal imperialisme?

Christians by tåler altså ikke å tape 15 prosent av nåværende innbyggertall ved retur til grensene før 01.01.20. Konfrontert med dette paradoks hevder enkelte at det er omsorgen for de små nabobygdene det her er snakk om. Disse barmhjertige samaritaner er dog imot folkeavstemninger som kunne avsløre at man der vil ha seg frabedt denne type omsorg.

Disse barmhjertige samaritaner er dog imot folkeavstemninger som kunne avsløre at man der vil ha seg frabedt denne type omsorg.

Røster hever seg for folkeavstemning også i byen. Det kan de selvsagt gjerne ha, men hva betyr det? Blir resultatet ja og bystyret følger opp, blir prosessen smidigere og saken må da heller ikke via Stortinget. Uansett må samme regel gjelde her som ellers: Det er nok at én vil ut av et ekteskap, så blir det skilsmisse. Svenskene ville gjerne beholde oss, men nettopp grunnet dette prinsipp skjønte de at det var liten vits å ha sin egen folkeavstemning. Jeg veier 25 kg mer enn kona, men ikke ett eneste gram hjelper dersom hun vil bli singel. Like lite kan kjøttvekta være avgjørende i spørsmål om oppløsing av kommunale ekteskap.

Ordfører Skisland & co. sier de føler seg totalt overkjørt. Hvordan de i bygder med klare nei både fra folk og kommunestyrer følte seg da Erna, Sanner og Tvangsgutane rulla over landet med sine kaotiske reformer spekket av tvilsomme gulrøtter, utilbørlig pisk, «frivillig» og ren skjær tvang, er ikke tema. Enten det er Ålesund eller Kristiansand, dominerer klageropene derfra mediebildet. De som virkelig ble overkjørt og det egentlig gjelder, forsvinner i støyen.

Med en landsmoderlig tone sier Erna at Støre-regjeringa må ha undervurdert utfordringene og uroen ved omstillinger. Snakk om å sitte i glasshus! Hvem var det som ledet landet i 8 år med reformpsykose der folkevalgte og offentlig ansatte knapt fikk gjort annet enn å drive med nabosamtaler, utredninger, forhandlinger, intensjonsavtaler osv. før enda mer jobb og ugreie fulgte der sammenslåinger ble effektuert.

Brudd på Hurdalsplattformen, sies det. Slett ikke! I henhold til den ville deling blitt innvilget dersom storkommunen selv hadde søkt om det, en snarvei til reversering altså. Denne muligheten benyttet ikke bystyret seg av. Stemmetallet var 39-32 mot, men det finnes flere veier til Rom. Inndelingsloven gir departementet anledning til å igangsette en prosess slik de nå gjør med Søgne og Songdalen.

Kommunalministeren fikk kritikk for at han dro til aksjonsgruppa i Søgne idet vedtaket ble offentliggjort. Hvem skulle han ellers besøke enn dem som sto bak innbyggerinitiativet departementet tok til følge? En konsekvens av tvangssammenslåing er jo at lokalsamfunn mister sine ombudsmenn og kommunestyrer til å representere dem og tale deres sak. Det er der Inndelingsloven kommer inn og gir dem som led den skjebne, en mulighet til å bli hørt.

Blant annet fra Erna skremmes det med at en eventuell skilsmisse ikke vil kunne effektueres før 01.01.28 fordi det ikke er tid nok før valget neste år. Det er ikke riktig og heller ikke noe regjeringa legger opp til. Det finnes mange eksempler på mye kortere tidshorisonter og fleksibilitet med endringstidspunktet. 10 skilsmisser ble effektuert i 1976-77. Under to år tok det fra Tallaksen-utvalget la fram sin strenge innstilling til de første kommunene igjen sto på egne bein, enda kortere tid etter endelig vedtak i Stortinget.

Gjenoppståelsene 01.01.77 var i utakt med kommunevalgperiodene ettersom det ikke var noe ordinært landsomfattende valg den foregående høst. Empiri viser altså at dette ikke er en forutsetning, uttrykkelig bekreftet ved at det de siste 20-årene har blitt foretatt en rekke sammenslåinger midt i valgperioden (Trøndelag, Færder, Indre Fosen, Hof 2018, Sandefjord 2017, Bjarkøy 2013, Tustna, Vindafjord 2006, Skjerstad 2005, Re 2002)

Mye tyder nå på at bystyrets 39-32-nei før jul vil snu til ja idet representanter innser hvilken vei det går og heller vil bidra konstruktivt til en smertefri og rask delingsprosess. Da er det mulig å følge Harams løp med valg til egne kommunestyrer neste høst og gjenoppretting av tidligere enheter 01.01.24. Uansett er det ingen grunn til seigpining lenger enn til 01.01.25.

Oscar II skrev at unionsoppløsningen «har gifvit mitt hjärta ett djupt, ja, oläkligt sår». Kort tid etter ble han svakere og døde to år senere. Ordfører Skisland er åpenbart også svært skuffet, men la oss håpe han får et godt og langt liv i Sørlandets hovedstad, en by som konsentrerer seg om å styre seg selv i stedet for å framstå som en kolonimakt overfor sine kjære naboer!

Teksten er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.