• Kronikkforfatteren stiller seg spørrende til behovet for ny motorvei rundt Kristiansand. FOTO: Jacob Buchard

Ny trasé for ringveien

Jeg henviser til artikkelen med tittelen «Først Ytre ringvei, så Gartnerløkka» i Fædrelandsvennen 3. april i år, hvor man fokuserer på trafikkproblemene som vil oppstå når man skal i gang med Gartnerløkka-utbyggingen.