Ikke bruk opp pengene

Intensjonen bak kommunesammenslåingene er effektivitet, ikke kostnadskutt. Pengesløsing kan ødelegge den gode hensikten.