• Et knapt flertall i Aust-Agder fylkesting stemte i desember 2016 for å slå sammen de to fylkene. Neste høst blir det valg til ett, felles fylkesting. FOTO: Vidar Udjus

Et blått Agder

Vanligvis har Aust-Agder vært rødere enn Vest-Agder. Ifølge denne målingen kan det nye Agder bli temmelig blått.