Det er forskjeller på «nødvendig avstand» og «eliminering». Det er her kjernen i debatten om ansettelsen av Nicolai Tangen nå står. Det er forskjeller på «nødvendig avstand» og «eliminering». Det er her kjernen i debatten om ansettelsen av Nicolai Tangen nå står. Foto: Nina E. Rangøy

Hva betyr å «kutte alle bånd»?