Kristiansand skal nå i forhandlinger med staten om en byvekstavtale som kan gi høyere bomsatser og flere bomstasjoner, men også statlige milliarder til buss, sykkel og gange i regionen. Kristiansand skal nå i forhandlinger med staten om en byvekstavtale som kan gi høyere bomsatser og flere bomstasjoner, men også statlige milliarder til buss, sykkel og gange i regionen. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Overraskende at ikke motstanden er enda større