• Partiene som var imot blant annet Kunstsilo, gikk betydelig fram ved valget i Kristiansand. FOTO: Damsgaard, Vegard

Protestvalg – mot forandring

Det har nærmest vært opplest og vedtatt at valget i Kristiansand var et rop om forandring. Egentlig var det motsatt.