Velment – men klam – omfav­nelse av kvinne­lige ledere