• «Gjerdeløa» av Marianne Heske blir av mange betegnet som et sentralt verk i norsk kunsthistorie, det første stykke konseptkunst. FOTO: Bodil Fuhr / bodilfuhr@yahoo.com

Full fyr i løa

Kan en fire hundre år gammel løe øke verdien av kunstsamlingen i Kunstsiloen?