Norge er et av verdens beste land å være barn i. Likevel sliter mange med psykisk helse. Bildet er fra Ungdomskonferansen i 2016 i Kilden fra et foredrag fra skolehelsetjenesten i videregående skole. Norge er et av verdens beste land å være barn i. Likevel sliter mange med psykisk helse. Bildet er fra Ungdomskonferansen i 2016 i Kilden fra et foredrag fra skolehelsetjenesten i videregående skole. Foto: Janne Birgitte Prestvold

Hvorfor er det vanskelig å være barn i Norge?