Ungdommen svarer på behov

Det er ikke sant at de unge aldri hører etter når de voksne snakker. Ungdom lytter og noen ganger gjør de også som vi sier.